Design vanuit de toekomst

Verander je perspectief. Adviseer vanuit de toekomst, aan de beslissers van vandaag.

Werken aan de grote uitdagingen waar jullie organisatie voor staat, vraagt om een ander perspectief. Een perspectief waarbij we de wijsheid van de stemmen uit de toekomst kunnen horen. En deze stemmen meenemen in beslissingen die we in het heden maken.

Dat doen wij niet door vooruit te kijken, of een lege stoel neer te zetten die symbool staat voor de toekomst. Maar juist door terug te kijken. Vanuit de toekomst.

Deze methode is mede ontwikkeld op basis van het grondwerk van professor Tatsuyoshi Sajo van het Japanse Research Institute for Future Design.

Aanpak

Facilitators Rick Koster en Igor Verettas nemen jullie mee naar een moment ver in de tijd; 20, 30 of 40 jaar van hier. Jullie landen in deze toekomst en beleven wat er dan speelt. Van daaruit blikken we terug. Wat zien we als we vanuit de toekomst naar het heden kijken? Wat is het advies, de waarschuwing of het compliment dat we vanuit de toekomst kunnen? Dit leidt tot significant andere keuzes en uiteindelijk andere impact op het heden en de toekomst.

Zoals Roman Krznaric zegt in zijn boek De Goede Voorouder: ‘De kinderen van jouw kinderen zullen je dankbaar zijn’.

Deelnemer: Ik wil helemaal niet terug naar 2023, wat maakten we daar vreemde keuzes!

Effect

Door het tijdreizen en wisseling van perspectief, komt tijdens de sessie meer dan ooit een besef naar boven dat keuzes die we nu maken enorme invloed hebben op de toekomst. Het is waarschijnlijk dat jullie na de bijeenkomst niet meer hetzelfde naar de wereld van nu kunt kijken. En vanaf dat moment heeft Toekomst design invloed op je gedachten, je keuzes en je handelen.

De reis heeft namelijk op twee manieren effect. Het geeft je een verrijkt perspectief dat zorgt voor andere keuzes en antwoorden binnen jouw organisatie. Daarnaast raakt het iets van binnen aan dat zorgt voor een andere houding ten opzichte van werk, leven en samenleven. Hierdoor heeft het zowel binnen de werksituatie als privé impact op de toekomst. Je wordt toekomstvaardig.

Deelnemer : Het kan je niet meer niet schelen. Mijn besef is voor altijd anders.

 

 

Het perspectief van kinderen

Toekomst design is ook gedaan met een groep kinderen. We hebben ze meegenomen naar de toekomst, met ze gesproken over waar zij zich zorgen over maken en in co-creatie het proces verbeterd. Met de adviezen van deze groep kinderen is de werkwijze aangescherpt en is de stem van de toekomst bij iedere bijeenkomst aanwezig. De tijdspanne van het effect is hierdoor nu zo’n 80 jaar!

Kind: ik voel voor het eerst dat er echt naar mijn zorgen over de toekomst is geluisterd.

 

 

Waar Toekomst Design past

Toekomst Design past overal waar je een frisse blik op het heden wilt, door personen uit de toekomst te worden. Toekomst design past vooral goed als onderdeel van strategie-ontwikkeling waarbij het belangrijk is om los te komen van het heden en het beperkte vergezicht van beslissingen. Deze aanpak geeft jouw organisatie nieuwe beelden die leiden tot andere keuzes met een grote impact op toekomstige generaties. Het geeft richting aan iedereen die voorbij een beleidsperiode van vier jaar wil kijken en verantwoordelijkheid wil nemen voor lange termijn beslissingen.

Deelnemer: Ik moet eerst thuis eens een goed gesprek hebben en dit daar ook voor gaan leven.

Benieuwd naar wat wij
voor je kunnen betekenen?

Telefoonnummer

+31 6 25 08 78 53

Neem direct contact op:

rick@leaderscope.nl

LeaderScope | Nieuwe Gracht 3, 2011 NB Haarlem, The Netherlands | Privacyverklaring

Language EN